top of page
20181013_105658.tif

Професійна біографія

Закінчив НМУ ім. О. О. Богомольця. З 2001 р. працює за фахом "хірургія кисті" в клініці мікрохірургії та реконструктивної хірургії ДУ «ІТО НАМН України».

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Профілактика, діагностика та лікування ускладнень, які виникають після відновлення сухожилків згиначів пальців кисті в критичній зоні» (2010 р.). Має більше 80 друкованих праць, з яких 2 монографії, 30 статей у наукових журналах, 6 патентів, декілька методичних рекомендацій та 6 закордонних публікацій. Наукові досягнення висвітлив у 70 наукових доповідях та лекціях на конгресах, а також у виступах по радіо. Є визнаним науковцем, активним членом таких організацій, як Європейська Асоціація Хірургів Кисті (FESSH), ВГО «Українська Асоціація хірургії кисті», асоціації ортопедів-травматологів України.

Особисто виконав понад 2100 відкритих оперативних втручань. За останні 7 років виконав понад 500 малоінвазивних втручань по відновленню функції пальців кисті. Працює над науковим та практичним розвитком проблем лікування травм кисті та удосконаленням методик реконструктивно-відновного лікування Володіє сучасними технологіями хірургічних втручань в хірургії кисті, різноманітними способами відновлення сухожилків, нервів, остеосинтезу, пластики шкіри, мікрохірургічною пересадкою комплексів тканин. Багаторазово   виступав на засіданнях обласних товариств травматологів, міжнародних конференціях та з’їздах в Україні. Виступав з науковими доповідями в Данії, Іспанії, Румунії, Польщі, Білорусі, Росії. Активно поглиблював свої знання та практичні навички за кордоном на спеціалізованих тематичних курсах в Італії, Франції, Росії. Неодноразово нагороджений відзнаками Президії НАМН України та уряду України.

Освіта та кваліфікація

1995-2001

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

2001-2003

інтернатура в ДУ "ІТО НАМН України", м. Київ

2003-теперішній час

лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки ДУ "ІТО НАМН України"

Наукові Публікації

- 2020,  A-traction teсhnics
for neglected mallet fracture-

video, FESSH online week 2020
Report A0097 "A-traction teсhnics for neglected mallet fracture"

- 2017, Two Stage Grafting Of Flexor Tendons In Zone II

Neurophysiology and Sport Promotion – IRONS Supplement 4/2017, - P.  26

- 2016,  Морфологические изменения в капсулах силиконовых имплантов при двухэтапной пластике сухожилий

- 2017, Restoration Of Hand Function After Brachial Plexus Injuries

Григоровський В.В., Безуглий А.А., Григоровська А.В. //Материалы научно-практической конференции "Илизаровские
чтения. Костная патология: от теории до практики". - 2016. - С. 121-123

Neurophysiology and Sport Promotion – IRONS Supplement 4/2017, - P.  26-27

bottom of page